Duben 2008

Základy boxu II - vytrvalost a rychlost

19. dubna 2008 v 19:22 | Martin |  Box
Vytrvalostí nazýváme schopnost organizmu odolávat únavě. Čím je boxer vytrvalejší, tím účinněji může v zápase uplatnit své technicko-taktické schopnosti. Stupeň vytrvalosti určuje především funkční způsobilost srdcově-cévního systému, nervové soustavy a látkové výměny. Mimo toho mají na vytrvalost velký význam i morálně-volní vlastnosti. Jenže bleskové a silné údery nejsou vše. Síla je potřebná i postavení a udržení správného krytu, kterým se zneškodňují nebezpečné útoky soupeře. V těchto situacích jsou kladeny na nervově-svalový systém - na uplatnění síly - úplně jiné požadavky jak při rychlém úderu.

Úplně jiné nároky klade na sílu navázání kontaktu pro boj zblízka nebo snaha soupeře dosáhnout výhody v boji zblízka držením.
Mimo síly rukou se u boxera předpokládá velmi dobře vyvinuté a trénované břišní svalstvo.
Na rozvoj všeobecné vytrvalosti doporučujeme především delší terénní běhy. Vhodnou formou běžeckého zatížení je i běh na čas, například 3x3 minuty, s dvěmi minutovými přestávkami. Žáci mohou běhat 3x1 minutu, junioři 3x2 minuty.
Úloha spočívá v tom, aby každý v předepsaných časových úsecích uběhl co největší vzdálenost.
Dalšími sportovními odvětvími, které rozvíjí všeobecnou vytrvalost jsou: veslování, plavání, lyžování a různé kolektivní sporty.
Cvičení na rozvoj speciální vytrvalosti
Cvičení na rozvoj speciální vytrvalosti jsou:
- cvičení se švihadlem
- stínový box se zátěží
- trénink na boxerských aparátech
- specializovaný a volný sparring
skákání přes švihadloProtože švihadlo je velmi oblíbené a v mnohých ohledech užitečné nářadí, uvádíme některé speciální metodické pokyny na jeho využití v tréninkovém procesu. Skákání přes švihadlo vyžaduje práci nohou, slouží na pěstování vytrvalosti a při použití zátěže posiluje svalstvo nohou. Mimoto jsou skoky přes švihadlo výborným prostředkem pro získání pohybového rytmu a osvojení rytmického dýchání. Švihadlo se točí pravidelným tempem okolo horizontální osy těla, paže od loktů po ramena jsou těsně u těla, pohyb vychází z loketních kloubů. Přeskoky jsou uvolněné a téměř výlučně odrazem z prstů nohou. Kolena se téměř neohýbají.
Nejprve se určí správná délka tak, že se postaví na švihadlo chodidly, aby jeho konce po napnutí dosahovali zhruba do výšky boků.
Po této přípravě je možno zahájit následující cvičení:
1. uvolněné poskoky snožmo
2. uchopit švihadlo jednou rukou a točit jej bokem od těla ve skokovém rytmu
3. necháme sportovce skákat samostatně tak, že nejprve přeskakují švihadlo snožmo, posléze střídají poskoky na levé a pravé noze. Až když zvládnou tyto jednoduché cvičení, lze zařadit náročnější poskoky s různými polohami nohou: v boxerském postoji, rozkročmo atd.
Opravy chyb:
1. sportovec skáče příliš vysoko (poskoky by měli být nízké, maximálně pěticentimetrové) 2. při doskocích se sportovec neodráží jenom z prstů nohou (stejná chyba platí i při doskocích)
3. pohyb paží při točení švihadlem nevychází jen z loketních kloubů, popř. ramena jsou roztažená
4. celkové držení těla není uvolněné ani přirozené (zejména zpočátku bývají boxeři velmi křečovití)
Boxerská rychlost
boxerský tréninkRychlost má velký význam pro úspěch v boxerském zápase. Aktivně se rychlost projevuje při úderech, při uvolňovacích pohybech i při ostatních útočných i obraných činnostech. Pokud hovoříme o rychlosti v boxu, označujeme tím komplexní činnost boxera. Rychlá realizace boxerských akcí závisí přinejmenším na třech faktorech: na rychlosti reakce, na rychlosti jednotlivých pohybů a na maximální pohybové frekvenci - tj. spojení dílčích pohybů do jedné akce (např. kryt, levý direkt na hlavu, odklonění, pravý direkt na tělo, levý direkt na hlavu a ukročení).
Základem rozvoje speciální boxerské rychlosti jsou rychlostní cvičení všeobecného charakteru. Uplatní se zde především míčové hry na malém prostoru, rychlé výbušné pohyby, které začínají na dohodnutý signál (např. nácvik startů, změny místa nebo polohy z různých východiskových pozic - ze sedu, z lehu apod.).
Získaná rychlost potom značně pomáhá při nácviku koordinace pohybu a při tréninku výbušné síly.
Možnosti zrychlení reakce jsou relativně omezené. Pod pojmem zrychlení reakce rozumíme v boxu zkrácení času od okamžiku poznání úmyslu soupeře nebo od zaregistrování výhodné pozice, do začátku vlastní motorické reakce - tj. vykonání obrané akce nebo úderu.
Všechny speciální boxerské pohyby se vykonávají v pokud možno co největší rychlosti. Přestávkové intervaly mezi jednotlivými opakováními je potřeba volit tak, aby zabezpečovaly relativné úplnou obnovu původní rychlosti. Pokud se dostaví únava a úderům chybí potřebná rychlost, čímž se zmenšuje i koncentrace, není možno déle rozvíjet pohybovou rychlost. Pravidlem se tedy musí stát trénink vytrvalosti.
Rozvoj rychlosti podporuje např. trénink s lehkými ručními činkami, které nemají negativní vliv na rychlost úderu. I zde je však třeba dbát na zamezení nežádoucí únavy. Mnozí trenéři dělají chybu když svým svěřencům předepisují vysoké a časté dávky stínového boxu s ručními činkami. V nejlepším případě tak pomohou rozvoji vytrvalosti v síle avšak v žádném případě ne rychlosti ani výbušné síle. V důsledku toho se pak nerozvíjí ani úderová síla, ani úderová rychlost.
Pomůckami na rozvoj rychlosti jsou především: hruška, punching-ball (míč na gumě) a punch-ball, vzdušná hruška a lapy. Trénink s lapami napomáhá rozvoji rychlosti a používá se stejně efektivně jako uvedené boxerské aparáty. Přirozeně, že i cvičení ve dvojicích v rámci základního boxerského výcviku je potřeba vést z hlediska rozvoje rychlosti.