Tim Cartmell: Taiji quan - boj v taiji quan

10. února 2008 v 20:34 | Martin |  Taijiquan
použití techniky taiji quanTaiji quan je bojové umění založené na principu měkkého přemáhajícího tvrdé. Přímý odpor proti protivníkově síle je ostře odsuzován, a velký důraz je kladen na vypůjčení si síly oponenta a její použítí k vlastní výhodě. Taiji quan patří ke školám takzvaných "měkkých" bojových umění, a tudíž je trénink zaměřen na kultivaci uvolněného(relaxovaného), ohebného [flexible] a citlivého těla a klidného a soustředěného úmyslu [intent]. Bojovník taiji je trénován absorbovat a neutralizovat přicházející sílu, spojit se [join] s protivníkem prostředníctním přilepení [sticking] se k jeho centru, a pak použít sílu v přesném čase a úhlu užitím celého těla.

Aplikací principu "vzdání se sama sebe a následování druhých" je bojovník taiji quan schopen použít protivníkovu sílu proti němu, což umožnuje slabšímu a pomalejšímu přemoci silnějšího a rychlejšího.
Dalším znakem taiji quan jako umění boje je, že u jeho základu stojí princip přirozeného pohybu. Všechny pohyby a techniky umění taiji quan jsou založeny na přirozených silách [strengths] a reakcích. Protože trénink je spíše záležitostí zlepšování vrozených schopností, než tvoření nových, bojové schopnosti jsou v taiji quan získávány rychleji než ve většině ostatních bojových uměních. Pilný student taiji quan, který je správně trénován, získá sebeobranné schopnosti v přůběhu měsíců, v protikladu k době několika let.
Primární bojová strategie taiji quan je shrnuta ve frázi "Nalákat (protivníka) k postupu, (nechat ho) padnout do prázdna, spojit se (s protivníkem) a pak ho odhodit." [Entice (the opponent) to advance, (cause the opponent to) fall into emptiness, unite (with the opponent) then throw (the opponent) out" (yin jin, luo kong, he ji chu)]. Nalákání protivníka k postupu (postup značí agresivní pohyb [momentum] vpřed) může být jednoduché např. jako stát před ním a nabídnout nechráněný cíl nebo vyrazit s preventivním úderem sloužícím k vyvolání jeho reakce. Přimět protivníka k agresivnímu pohybu vpřed má několik výhod. Zaprvé, stejně jako šíp vystřelený z luku, odhodlaný [commited] útok nemůže měnit směr dokud není vyčerpána jeho setrvačnost. Takový útok dává bojovníkovi taiji quan čas a příležitost k získání dominantní pozice[superior position] pro efektivní protiútok. Zadruhé, silný, odhodlaný útok téměr určitě vyžaduje pohyb celého těla. Jakmile je protivníkovo celé tělo v pohybu (a jeho centrum rovnováhy je oslabeno) je možné ho vyvést z rovnováhy relativně malou silou (správně aplikovanou). Například, podmést nohu protivníka, který stojí rovně a nehýbe se, vyžaduje poměrně velkou sílu. Jakmile ale protivník pohne svým těžištěm dopředu při kroku, podmetení přední nohy těsně před jejím postavením na podložku pošle protivníka k zemi s velmi malým úsilím. Tento typ techniky je nazýván "pohnout tisíci librami pomocí síly čtyřech uncí.". A za třetí, nalákání protivníka k agresivnímu pohybu vpřed zablokuje jeho psychiku v útočném režimu. Když je protivník soustředěn na útok, bude mu trvat delší dobu změnit svou pozornost na obrazu ve chvíli kdy bojovník taiji quan protiútočí. Protivníkova reakční doba je zpožděna, což dále zvětšuje šance na úspěch; to dovoluje bojovníkovi taiji "vyrazit později ale přijít jako první" [leave after yet arrive first].
"Padnout do prázdna" je analogické s principem nepoužívat sílu proti síle. Klasici taiji quan uvádějí "Někteří trénují desítky let a přesto jsou stále poráženi: je to proto, že nejsou schopni rozpoznat svoji chorobu 'dvojité váhy' [double weighting]".
Jaká je to metoda, která umožnuje nalákat protivníka ke vstupu, nechat ho padnout do prázdna, spojit se s ním a pak ho odhodit? Co v tomto ohledu odděluje techniky taiji quan (nebo interního/měkkého stylu) od všech ostatních typů technik? Odpověd leží v jedné základní dovedosti; konkrétně, schopnosti "přilepit se, držet, pokračovat a následovat" [stick, adhere, continue and follow (zhan, nien, lian, sui)]. Přilepení a držení se značí spojení se s protivníkem měkkým a nekonfrontačním způsobem a udržení tohoto spojení, zatímco se oba pohybujete ("blokování" protivníkovy přicházející síly neodvratně způsobí, že jeho tělo bude odraženo pryč. To činí připojení se k němu nemožným a tak odsouzuje k tomu zůstat "dvojitou vahou".) Pokračování a následovaní značí "vzdání se sama sebe a následování druhého" tak, že neustále následujeme protivníkův pohyb a jeho změny ve snaze udržet spojení. V této situaci můžeme neustále monitorovat protivníkovy akce a záměry, zatímco hledáme vhodný čas a příležitost k tomu spojit se s jeho centrem a vést ho, a tak přivést celé jeho tělo pod kontrolu.
Otázka by mohla znít, "k čemu se vlastně přilepujeme a co následujeme"? Přilepujeme se k protivníkovým pažím? K jeho trupu? Odpověd je, že se přilepujeme k jeho těžišti [center of gravity] (oblast pánve). V taiji quan toho ale většinou nebývá dosahováno přímým kontaktem s pánví. (Dobrým příkladem k objasnění konceptu přilepování se a kontrolování protivníkova centra je zápas, při němž se zápasník téměř neustále přilepuje přímo k protivníkově centru, jako např. při obejmutí pažemi okolo pasu.) V taiji quan se bojovník snaží přilepit a kontrolovat oponentovo centrum skrze kontakt s jeho pažemi a/nebo horní částí trupu [upper torso], přičemž užívá tyto oblasti jako "držadla" protivníkova centra. Aby mohla být kontrola udržena, bod kontaktu v průběhu boje mění. Schopnost přilepit se, následovat a kontrolovat protivníkovo centrum při vzájemném pohybu je kultivována prostřednictvím různých typů tlačících rukou (pushing hands), používáných ve všech stylech taiji quan.
Techniky taiji jsou primárně chvatové [grappling oriented] . Ačkoliv studenti trénují údery všemi částmi těla, čistě úderové techniky (techniky sloužící ke způsobení lokálního poškození těla) jsou daleko méně časté než zápasnické techniky jako tlačení, tažení, kroucení [twisting], podmetání, páčení, házení a vrážení Tento druh technik je zaměřen na kontrolu protivníkova centra a manipulování s jeho tělem v prostoru.
Všechny techniky taiji quan jsou kombinací energíí osmi Technik: odražení [ward off], odvalení vzad [roll back], stlačení [press],strčení [push] ,škubnutí [pluck], roztržení [split] , loket [elbow] a úder tělem [body stroke] - (peng, lu, ji, an, cai, lie, zhou, kao).
V širším slova smyslu může být energie odražení aplikována do celého těla. Jedná se o energii vznikající správnou pozicí/propojením [allignment] a relaxací těla, která dáva bojovníkovi taiji quan elastičnost a pružnost [springiness] nutnou k boji. V technickém smyslu je Odražení energií, která se podobá vztlaku a je schopna podpírat váhu (stejně jako měkká a kapalná voda je schopna podpírat mohutnou loď).
Odvalení vzad je energie, která přesměruje přicházející sílu okolo těla a vzad (jako otočné dveře, které při tlaku rotují okolo osy).
Stlačení je síla, která se v rychlém pulzu odrazí od země a odhodí protivníka od těla (jako kámen odrážející se od napjaté blány bubnu).
Strčení je síla, který stlačuje protivníka dolů (jako síla, kterou při vylezání z bazénu vytáhnete svoje tělo z vody vzepřením se o okraj).
Škubnutí je náhlá, dolů a vzad směrovaná síla (jako při utrhnutí jablka ze stromu).
Roztržení je energie "rotace" [coupling] (dvě síly aplikované rovnoběžně, ale v opačném směru, které způsobí rotaci okolo středu); je to energie, která je generovaná když otáčíme volantem oběma rukama.
Loket je síla "Odražení" celého těla nasměrovaná do lokte (jako když máte plné ruce a přibouchnete dveře od auta loktem).
Úder tělem je také síla "Odražení" celého těla vyjádřená skrz nějakou část trupu, většinou rameno (jako při vyrážení dveří tak, že do nich vrazíme ramenem).
Všechny techniky taiji quan, včetně házení, páčení, kopání a úderů, jsou kombinací těchto osmi energíí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Jaký styl děláte?

Kung Fu 40.2% (544)
Karate 12.6% (171)
Taekwondo 8.4% (114)
Capoeira 5.3% (72)
Kickbox 14.3% (193)
Jiu Jitsu 10.4% (140)
Muay Thai 8.7% (118)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama