Shaolinské wushu

10. února 2008 v 20:29 | Martin |  Kung Fu

wu-šufreska zShaolin wushu je tradiční název pro metody boje (beze zbraní i se zbraněmi), které vznikly či se vyvíjely v songshanském klášteru Shaolin v okresu Dengfeng, provincii Henan (hlavní město - Zhengzhou), v Číně. Shaolinské wushu je rozšířeno po celé Číně i v jiných zemích; jedná se o jednu z nejstarších větví wushu. Kořeny shaolinského wushu podle legendy pocházejí od indického buddhistického kazatele Bódhidharmy (v čínštině se vyslovoval Putidamo, později zkráceně Damo).

DamoPřišel do říše Severní Wei přibližně v 6. století a nepochopený odešel do tohoto kláštera. Během devíti let seděl v jeskyni čelem ke zdi (tato jeskyně stále existuje a je velice oblíbeným turistickým místem). Když se konečně rozhodnul vstát, zjistil, že nemůže stát na nohou. Díky speciální sestavě cviků ale obnovil činnost nohou a dal mnichům příkaz, že musí v budoucnu zkombinovat tichou komplentaci s fyzickým cvičením. Říká se, že se od něj mniši naučili první sestavu shaolinského wushu - "18 rukou arhatů" ("arhat" - Buddhův stoupenec, který dosáhnul poslední čtvrtý stupeň svatosti na cestě k nirváně a osvobodil se od běžných tužeb). Skutečné důkazy, že Damo učil wushu, neexistují, je ovšem historickým faktem, že "4 jednání", přikázáné mnichům, obsahovaly "odplácení zla".
Další populární legendou o klášteru Shaolin je příběh o 13 mniších, kteří zachránili císaře. Událo se to v 7. století. Li Shimin, druhý císař dynastie Tang, uprchnul ze zajetí rebela Wang Shichuna, spadl do řeky a byl zachráněn mnichy. 13 mnichů se snažilo bránit císaře, zvláštní oddíl mnichů rebely porazil a Wang Shichuna zajal. Když se Li Shimim vrátil zpět na trůn, daroval klášteru půdu, dovolil mnichům jíst maso a pít alkohol a klášteru bylo dovoleno mít speciální vojsko mnichů. Tento příběh se stal předlohou pro slavný film "Klášter Shaolin", natočený v r. 1980 (hráli: Li Lianjie, Qiu Jianguo, Yu Hai a další členové Čínského národního wushu teamu). Jen naokraj - generála Wang Shichuna hrál Pan Qingfu, který dnes žije v Kanadě (je znám díky filmu "Železo & hedvábí).
feska zPrvní skutečné historické údaje o klášterním tréninku wushu patří do počátků vlády mongolské dynasti Yuan v Číně. V 13. století přišel do kláštera mnich jménem Jueyuan. Opustil domov s jediným cílem - studovat tajemství shaolinských bojových metod. Studoval pod vedením nejlepších shaolinských učitelů, ale zjistil, že úroveň klášterního wushu je znatelně nižší než jak popisovaly legendy. Zkusil tedy najít skutečné mistry wushu. V Lanzhou pomohl jakémusi Li Souovi ubránit se pře bandity. Li Sou Jueyanovi řekl, že v Loyangu (tehde hlavním městě Číny) žije jakýsi Bai Yongfeng, který zná tajné shaolinské tradice. Společně se synem Li Soua (který později přijal mnišské jméno Denghui) se všichni čtyři vrátili do kláštera. Zde během mnoha let zpracovávali stávající metody a přidali vše logické. Jueyuan na základě "18 rukám arhatů" vyvinul sestavu "72 rukou" (dnes v shaolinském wushu existuje sestva pro dva "72 metod Jueyuana"), která byla později dovršena na 170 metod. Bai Yongfeng vyvinul sestém "boje pěti zvířat" - tygra, leoparda, draka, hada a jeřába.
Klášter Shaolin existoval až do r. 1928. V r. 1928 se toto místo stalo válečným polem dvou vojenských velitelů a hrozný požár klášter zničil. Podle kronik požár zuřil 40 dní, klášter byl vypálen a mniši se rozutekli. Někteří z nich vstoupili do armád vojenských velitelů a brzo se z nich stali velitelé. Během 2. sv. války bojovali mniši v partizánských bojových jednotkách. Nejzávratnější kariéru udělal Xu Shiyou (mnišským uménem Youniang). Vstoupil do komunistické strany, stal se hlavou guangzhouského vojenského pásma a spolubojovníkem Mao Jiedonga. Informace o něm lze nalézt dokonce i v knize Li Zhisuie "Soukromý život předsedy Maa" (ETC Publishing s. r. o., Praha 1996).
Klášter byl v troskách až do r. 1970. Japonec Sho Dosin se tehdy prohlásil za nástupce skutečné shaolinské tradice, která mu byla předána během 2. sv. války nějakým mnichem (velice pochybný příběh, ovšem z politických důvodů čínští úředníci preferovali se k této věci vyslovit a studovali v "Japonské shorinji kempo asociaci", což je japonská verze shaolinského wushu). Sho Dosin oznámil, že si přeje tento slavný klášter navštívit. Vláda rychle našla velikou sumu peněz na opravu kláštera a shromáždila mnichy (lépe řečeno, shromáždila ty z mnichů, kteří se chtěli do kláštera vrátit).
shaolinští mniši při tréninku postojůSongshanský klášter je nyní velkým turistickým centrem. V blízkosti klášera existuje mnoho škol wushu, které s klášterem nemají žádnou spojitost. Většinou vydělávají peníze na důvěřivých turistech, kteří jsou připraveni zaplatit 20 amerických dolarů za den a po dvou týdnech obdrží certifikát o "studiu skutečného shaolinského wushu". Stojí zde také Sportovní institut shaolinského wushu. Jeho žáci cestují po světě v mnišských róbách a pořádají exhibice "skutečného shaolinského wushu". Za takovýchto podmínek se mnoho skutečných mistrů rozhodlo založit své vlastní instituty v jiných městech a provinciích Číny. Například nástupce Degena (Shi Degen byl posledním mstrem shaolin luohanquan [shaolinská pěst Arhatů]) otevřel vlastní institut v Kaifengu; v Shaolinu samotném dnes není žádný mistr tohoto stylu. To ovšem neznamená, že v klášteru Shaolin není ŽÁDNÝ mistr. Nejslavnějším mnichem dneška je Deyang. Naživu jsou i někteží ze starých mistrů, například Dechang, který klášter v 70. letech obnovil.
Shaolinské wushu zahrnuje jak vnitřní styly (s tréninkem "měkkosti"), tak vnější styly (s "tvrdou" silou). Většina stylů jsou dnes vnější styly. Vnitřní a vnitřní práce se od sebe navzájem liší díky osobitosti umění, nezávisí na škole. Jestliže se trénují hlavně "svaly, kůže a kosti", jedná se o vnější trénink, jestliže qi, jing a shen, je to vnitřní trénink.
Je velice obtížné určit, které styly jsou shaolinské. V každé oblasti Číny lze nalézt styl, který podle slov svých příznivců, pochází od samotného Bódhidharmy. dnes existují dva druhy shaolinských stylů: 1) styly, které se v klášteře cvičily v průběhu celé jeho historie a stále se cvičí (např. shaolin hongquan [nejedná se o Hungga!]); 2) styly, které se dnes cvičí mimo klášter, ale co se jich týče není zde žádných pochyb, že jsou shaolinského původu (příklady - shaolin luohanquan, shaolin kanjianquan).
techniky Shaolin wushuNásledující současné taolu jsou bezpochyby sestavami shaolinských pěstních metod: xiao hongquan (malý hongquan), da hongquan (velký hongquan - 3 sestavy), paoquan (dělová pěst), zhaoyangquan (ke Slunci orientovaná pěst), meihuaquan (pěst švestsky meihua), tongbiquan (pěst pronikajících paží), jingangquan (diamantová pěst), xinyiba (chycení srdce a mysli) a některé další. Sestavy ve dvou: Liuhequan (pěst šesti bitev), wuhequan (pěst pěti bitev), "72 metod Jueyuana" a některé další. Hlavní zbraně: Tyč, kopí, šavle - dao, rovný meč - jian, obušek, háky tygří hlavy, srp na trávu, lopata s půlměsícem, devítičlánkový bič, trojdílná tyč, dýka, halapartna - ji, trojzubec a další. Smíšené sestavy: "Holé ruce proti šavli", "holé ruce proti kopí", "holé ruce proti dýce", "halapartna proti kopí", "šavle proti kopí", "tyč proti kopí", srp na trávu proti kopí", "dvě šavle proti kopí", "tyč výšky obočí proti kopí", "berla proti kopí", "berla proti tyči výšky obočí", "devítičlánkový bič proti tyči", "obušek a bič proti kopí", "trojdílná tyč proti kopí" a mnoho dalších.
staří mniši při tréninku se zbraněmiShaolinské wushu kromě toho obsahuje metody qinna (páky), speciální metodu boje na krátkou vzdálenost, pojednání "Yijinjing" a velké množství různých metod tvrdého a měkkého tréninku.
Specifickým rysem shaolinského wushu je: Zvedání a klesání, pohyby vpřed a ústupy vzad - vše se děje v přímé linii, zvedání jsou diametrická, klesání longitudinální. Shaolinské wushu bylo testováno v bitvách, proto mají za toí, že útok a obrana musí zaujmout místo v předu nebo po stranách, není třeba marnit čas obcházením. Říká se: "Pěsti udeří místo, kde může ležet kráva". To znamená, že během boje jsou pohyby vpřed a vzad délky dvou-tří kroků, proto se může shaolinské wushu trénovat kdekoliv.
Během úderů je navíc paže pokrčená-nepokrčená, napnutá-nenapnutá - to má svůj původ také v reálném boji. Paže příliš napnutá - žádná síla pro vrácení, silný soupeř ji může chytit; paže příliš pokrčená - úder nedosáhne na cíl.
Shaolinští mnišiShaolinské wushu potřebuje koordinovat tři vnitřní sladění (srdce a mysl, mysl a qi, qi a sílu) a tři vnější sladění (ruce a chodidla, lokty a kolena, ramena a boky). Charakteristika shaolinských pěstních metod: V pohybu jako vítr, ve stoje jako hřebík, těžké jako železo, lehké jako list, v obraně jako panna, v útoku jako lítý tygr. Říká se: "Pěst má formu, úder nemá formu". To znamená, že v tréninku je možné vidět pěst, ale v boji je příliš rychlá, není možné vidět její formu. Pravidlo bojového umění: "Žádné metody a bloky - pouze jeden úder, jsou metody a bloky - mnoho úderů".
Další používané metody: "Navenek divoký - vnitřně klidný", "naznačit na východě a zaútočit ze západu", "ukázat nahoru, udeřit dolu", "plné a prázdné pracují spolu", "existují metody pro yin, existují metody pro yang". Pohyby jsou plné síly a obratné, hluboké co do smyslu - a jednoduše vyjádřené. Síla je používána obratně, ve vrchovaté míře reakce, tvrdost obsahuje měkkost, měkkost obsahuje tvrdost, měkkost a tvrdost si vzájemně pomáhají.
Shaolinquan charakterizuje šest posvátných slov: Trénink, přizpůsobivost, statečnost, rychlost, divokost a pravda.
"Trénink" znamená, že dovednost musí být dokonalá. Říká se: "Pěsti udeří tisíckrát, ale tělo se pohybuje přirozeně". V pěstních metodách musí být v určitém slova smyslu nadpřirozená průraznost, útok obsahuje obranu, obrana obsahuje útok. "Soulad" - qi se pohybuje v souladu s pohyby, obrana je v souladu s obranou, aby napomohla síle a následovala formu.
Pro to vše klade shaolinské wushu velký důraz na transformaci plnosti a prázdnoty; "tvrdost se setká s měkkou transformací, měkkost se setká s tvrdým útokem". Hlavní metodou tréninku těla je "stání na sloupech". Zahrnuje stání jako na sloupech v pozici mabu, sloupy znaků "zi" a "wu", sloupy slivoně meihua atd. "Stání na sloupech" je základem shaolinského wushu, hlavní metodou tréninku síly nohou a uspořádání dechu.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Jaký styl děláte?

Kung Fu 40.2% (544)
Karate 12.6% (171)
Taekwondo 8.4% (114)
Capoeira 5.3% (72)
Kickbox 14.3% (193)
Jiu Jitsu 10.4% (140)
Muay Thai 8.7% (118)

Komentáře

1 kaja kaja | E-mail | 18. února 2008 v 14:16 | Reagovat

je lepsi karate nebo kung fu?

2 mistr karate mistr karate | E-mail | 22. března 2008 v 17:37 | Reagovat

KungFu

3 slajs slajs | 18. dubna 2008 v 23:06 | Reagovat

Co je účinější wing chun kung fu nebo aikido?

4 shaolin shaolin | E-mail | 4. června 2008 v 15:58 | Reagovat

zalezi jak ten styl umys....

5 Heyda Heyda | 9. června 2008 v 20:25 | Reagovat

shaoline jak dlouho uz delas bojova umeni???

zda se mi ze se v tom hodne vyznas

6 Heyda Heyda | 15. června 2008 v 18:29 | Reagovat

nevite o nejakem shaolin kung fu v brne nebo kousek od brna?

jestli ano dejte pls vedet

7 Lukáš Lukáš | E-mail | 18. července 2008 v 13:33 | Reagovat

V tom článku něco otý pěsti ještě-ramena sou uvolněná od pěsti po loket ruka spevněná pak dát ůder rychle bez síly a nakonci celou paži spevnit

tyto cviky se cvičí nejprve od pasu do vzduchu.

Zaněkolik časů bude ůder no dost silnej.

8 Jan gobej Jan gobej | E-mail | 20. července 2008 v 16:13 | Reagovat

NINJUTSU JE LEPŠÍ NEŽ KUNG.FU

9 Heyda Heyda | 24. července 2008 v 20:58 | Reagovat

Jan gobej:tak to bez napsat do clanku ninjustsu  

a lepsi neni nic vsechno je stejny zalezi na tom kdo to umeni dela

10 shaolin shaolin | 27. července 2008 v 14:11 | Reagovat

vzkaz pro jana Grobeje: jak to mužeš vědět když si kung-fu neděl,ti co dělaji kung-fu tak neutočí ze zadu jak nijove.ze zadu utočí jen sraby

11 Viki Viki | E-mail | 29. července 2008 v 11:16 | Reagovat

Ahoj, jak tak čtu ty vaše příspěvky, tak si myslím, že toho o bojových umění moc nevíte, zkuste si přečíst pár knížek a ne jen koukat na americký filmy.

a pro Heyda: My cvičíme děti v Kuřimi pod DDM Kuřim a občas chodíme do Brna cvičit k našim kamarádům. Kdybys měl/a zájem napiš mi na mail.

Viki

12 shaolin shaolin | 29. července 2008 v 17:20 | Reagovat

jo ale ja cvičim martial arts a a komentuji přispěvky těch co pomlouvají jine sistemy boje a ani je nedělaly!!:)

13 David David | E-mail | 8. srpna 2008 v 9:03 | Reagovat

ja souhlasim s shaolinem

14 Hejda Hejda | 8. srpna 2008 v 12:15 | Reagovat

Pro Viki:Ja cvicim v kung-fu drak taky patrime pod ddm slavkov,ale promin zejem nemam.Ja sem ze slavkova a jsem kluk hejdušek-hejda

15 Hejda Hejda | 16. srpna 2008 v 20:18 | Reagovat

Ten Jan Gobej snad nikdy ninjustsu necvičil podivejte se na v skazy v sekci ninjutsu ten pakoš tam píše esi tam někdo neděla ninjutsu ze by ho ucil a tady honi macky.

16 Buddha Buddha | 17. srpna 2008 v 16:07 | Reagovat

zdar lidi

17 miloš miloš | 18. srpna 2008 v 14:13 | Reagovat

zdar buddha

18 miloš miloš | 18. srpna 2008 v 14:14 | Reagovat

zdar dělam kung-fu

19 miloš miloš | 18. srpna 2008 v 14:14 | Reagovat

tak zatím

20 jura jura | 18. srpna 2008 v 20:09 | Reagovat

jste tam nekdo

21 Buddha Buddha | 19. srpna 2008 v 12:35 | Reagovat

Miloš odkut si

22 Buddha Buddha | 19. srpna 2008 v 12:37 | Reagovat

A JAK DLOUHO DĚLÁŠ KUNG-FU

23 jura jura | 19. srpna 2008 v 16:10 | Reagovat

buddha si tam

24 jura jura | 19. srpna 2008 v 16:30 | Reagovat

je tu buddha

25 Buddha Buddha | 19. srpna 2008 v 19:39 | Reagovat

Buddha tu je

26 Buddha Buddha | 24. srpna 2008 v 13:10 | Reagovat

Buddha=Hejda=Heyda :)

27 Hejda Hejda | 9. října 2008 v 19:17 | Reagovat

kdo z vas dela J.K.D.

28 Shao-Lin Shao-Lin | 14. května 2010 v 15:28 | Reagovat

hej ninjutsu a kung fu by byli moc dobre kdyby se spojili napriklad kung-fu bojova umeni ninjutsu maskovani a tak = neporazitelny clovek ale ninjutsu je vetsinou se zbranema ke kterym se stejne nikdy nedostanu

29 Ringo Ringo | 22. března 2014 v 0:59 | Reagovat

Ahoj, myslím si že je težké odhadnout které bojové umení je lepší. Pokud chceš kung-fu je to dlouhá a tvrdá drina pokud chceš at tvé výsledky za neco stojí. Jestli se chceš naučit bojovat rychleji zvol Muay thai, ten lze použít na ulici bez problému(ovšem pouze k obrane). Já si zvolil Muay thai a jsem spokojen ale Kung-fu jsem vždy obdivoval. S pozdravem Ringo

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama