Říjen 2007

Hwang Ho Yong

27. října 2007 v 13:09 | Martin |  mistři
Hwang Ho Yong, VIII. DanTaekwon-Do ITF se na území České republiky objevilo poprvé na jaře roku 1987 v Českých Budějovicích, kdy se rozhodli toto moderní umění sebeobrany začít u nás vyučovat jugoslávští učitelé Taekwon-Do ITF, mistr Zoran Samsa, Toni Nobilo a Emin Durakovič. Za oficiální počátek však lze považovat příjezd korejského mezinárodního instruktora Hwang Ho Yonga (dnes VIII. Dan), který přijal pozvání do tehdejšího Československa a přijel do Prahy na podzim stejného roku, aby zde položil základy originálního Taekwon-Do ITF.

Hwang Ho Yong, VIII. Dan"Začátky byly opravdu těžké," vzpomíná mezinárodní instruktor ITF pro ČR, držitel 7. Danu a technický komisař Českého svazu Taekwon-Do ITF mistr Hwang Ho Yong, "původně jsem sem přijel jen na tři roky. Počátky mého působení zde byly spojeny s řadou problémů. Taekwon-Do v tehdejším Československu nemělo svoji vlastní organizaci, chyběly finance a navíc první oddíl Taekwon-Do vznikl v tělovýchovné jednotě, jejíž činnost byla orientována na karate."

Navzdory těmto potížím se mistr Hwang zhostil svého úkolu založit u nás Taekwon-Do ITF, zodpovědně. Dnes má Český svaz Taekwon-Do ITF, který byl založen následně v roce 1991 již 32 samostatných oddílů, ve kterých cvičí či cvičilo již více jak 11.000 studentů. Taekwon-Do ITF se tak vyučuje ve více jak 50-ti městech a obcích po celé České republice. Mimo to v pěti regionech (Praha, Západní Čechy, JižníČechy, Jižní Morava a Severní Morava) fungují v rámci projektu ministerstva školství již delší dobu Střediska talentované mládeže, které se dále starají o nejtalentovanější mládež daného regionu. Na ně pak navazuje Česká státní sportovní reprezentace Taekwon-Do ITF, která dnes patří jak v seniorské, tak i v juniorské kategorii mezi nejlepší státy nejen v Evropě, ale i na světě.

Hwang Ho Yong, VIII. Dan Mistr Hwang Ho Yong se narodil 11. května 1956 v malém městečku Sin Uiz, které leží v KLDR nedaleko čínských hranic. Taekwon-Do začal cvičit ve svých 13 letech, ale zpočátku upřednostňoval basketbal a gymnastiku. Po čase mu však Taekwon-Do natolik učarovalo, že mu začal věnovat všechen volný čas. Nebylo divu, vždyť Taekwon-Do se v té době věnovali i jeho starší bratři a sestra. Díky píli i dobrým učitelům, na které rád vzpomíná, v přísném a tvrdém korejském systému výcviku Taekwon-Do dosáhl I. Dan již v 17 Ietech. V této době se zformovala jeho představa o budoucí kariéře, kterou se stalo jak jinak než Taekwon-Do. Po absolvování střední školy se přihásil na Vysokou školu sportu, po jejímž absolvování začal pracovat v korejské federaci Taekwon-Do ITF. Ve svých 28 Ietech složil před dnes již legendárním zakladateIem Taekwon-Do, prezidentem Mezinárodní federace Taekwon-Do gen. Choi Hong Hi († 15.6.2002) zkoušku na IV. Dan, při příležitosti jeho návštěvy spojené se seminářem v Pchyongyangu. Ke IV.Danu mu byl Mezinárodní federací Taekwon-Do udělen certifikát mezinárodního instruktora. Při soutěžích a exhibicích se mistr Hwang nejraději věnoval technikám skoků a kopů ve výskoku, které se při soutěžích Taekwon-Do ITF označují jako "speciální techniky" - korejsky T-KI, ve kterých se brzo stal ve své generaci nepřekonatelným. 2 x v této disciplíně zvítězil také na Mistrovství Koreje. Instruktážní fotografie řady technik kopů ve výskoku čí přeskoků překážek v jeho provedení se díky tomu dostaly i do "bible"" Taekwon-Do - 15-ti dílné encyklopedie Taekwon-Do, jejíž autorem je sám gen. Choi Hong Hi.

Hwang Ho Yong, VIII. Dan V letech 1982 - 1986 procestoval spolu s korejským exhibičním týmem Itálií, Jugoslávii, Maďarsko, Norsko a především Čínu. V řadě těchto států byl ohlas těchto exhibic základem k růstu popuIarity Taekwon-Do ITF vedoucí k založení národní asociace. V roce 1987, jak již bylo uvedeno přijel se svoji ženou Ham Myong Suk smluvně na tři roky do tehdejšího Československa za účelem vyučovat a propagovat zde bojové umění Taekwon-Do a založit národní federaci. Svoji misi v České republice ukončil v roce 1992, kdy spolu s Českým reprezentačnim týmem odcestoval do Koreje u příležitosti Mistrovství světa, které se zde 10. - 15. zíří 1992 konalo. V Koreji se následně stal vedoucím oddělení trenérů a státní reprezentace Korejské federace Taekwon-Do ITF.

Hwang Ho Yong, VIII. Dan V Ietech 1994 a 1995 byl vyslán podpořit rozvoj Taekwon-Do ITF v Indii odkud byl na četné žádosti a na základě mnoha jednání vyslán Mezinárodní federací Taekwon-Do zpět do České republiky, aby ve svém započatém díle pokračoval. Na podzim v roce 1995 se mistr Hwang opět do České republiky vrátil a nepřijel sám. Společně s ním přijela opět také jeho žena Ham Myong Suk a dcera Hwang Suk Yong. Následující rok se mistru Hwangovi narodil také syn, Hwang Kwang Hun. Na podzim roku 2000 odjel mistr Hwan Ho Yong i se svoji rodinou zpět domů do Koreje, když byl jmenován v rámci ITF předsedou komise mezinárodních instruktorů Taekwon-Do ITF. K nám do České republiky se vrátí v prosinci 2002, aby zde pokračovat ve své další práci. Mistr Hwang (pokud je na území České republiky) je jako jediný u nás v rámci Českého svazu Taekwon-Do ITF oprávněn udělovat technické stupně Taekwon-Do ITF a to jak žákovské (10. - 1. kup) tak také mistrovské do výše III. Danu. Dále dohlíží nad výukou Taekwon-Do ITF ve všech oddílech Českého svazu Taekwon-Do ITF. Jeho úkoIem je dohlížet především na držitele mistrovských technických stupňů Dan, zejména pak na pedagogickou činnost instruktorů a jejich asistentů v oddílech. Do dnešního dne již v České republice udělil více jak 250 mistrovských technických stupňů Dan, jejichž držitelé se tak stávají základem pro úspěšný rozvoj českého Taekwon-do ITF.

K tomuto Mistr Hwang dodává : "V Taekwon-Do je třeba si však uvědomit, že první Dan získáva ten, kdo zvládl pouze základy tohoto bojového umění. Je to něco podobného jako když člověk leze na horu a když konečně dosáhne prvního vrcholu teprve zjistí, co je za ním a co jej vlastně ještě čeká. Vrchol svých technických schopností dosáhne student Taekwon-Do s ohledem na svůj věk a fyzické dispozice zpravidla s třetím nebo čtvrtým Danem, plného porozumění Taekwon-Do však často daleko později. Proto se také instruktory Taekwon-Do stávají až držitelé 4. - 6. Danů a mistry držitelé 7. a vyššího. To nejtěžší na cestě zvládnutí technik a filozofie Taekwon-Do je zpravidla na počátku. Řada zájemců o toto umění si myslí, že se hned stanou mistry a že si za krátký čas osvojí všechny techniky. Chybí jim trpělivost a proto mnohdy předčasně od tréninku odcházeji. Pro některé je také jediným cílem získat černý pásek přes to, že by dokázali jistě víc. K tomu je však potřeba pevná vůle, disciplína a trpělivost, stejně jako respekt k principům BUDO i svým učitelům. Každý žák Taekwon-Do by se při své cestě k poznání Taekwon-Do měl držet pěti zásad Taekwon-Do - zdvořilosti, čestnosti, vytrvalosti, sebeovládání a nezdolného ducha".

Hwang Ho Yong, VIII. Dan Před lety měl mistr Hwang, jak sám přiznává, radost především z toho, když jej někdo z jeho učitelů pochválil, nebo když dokonale zvládl novou techniku. Avšak po tom, co se poprvé představil sám v roli učitele a mistra dívá se na věci poněkud jinak. Chce být především dobrým pedagogem - učitelem a mistrem. Možná i proto vzpomíná na okamžiky radostí spojené se založením samostatného Českého svazu Taekwon-Do ITF, ale i na okamžiky, kdy zde udělil první Dan. Radost má i z úspěchů Českého Taekwon-do na světových i Evropských soutěžích, kdy jeho žáci dosáhli řady skvělých výsledků. ( pozn. Od roku 1992 do roku 2002 získali čeští Taekwon-disté ITF více jak 280 médailí z Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, včetně několika titulů Mistrů světa a tím zaujali za Polskem 2. místo v Evropě a Česká republika je svými sportovními výkony Taekwon-Do ITF mezi šesti nejlepšími státy na světě). A s čím ještě není zcela spokojen? Snad jen s nepochopením významu BUDO u některých žáků Taekwon-Do, či nedodržováním všech jeho zásad a etiky. Mnozí také zjednodušeně chápou bojové umění Taekwon-Do pouze jako sport, bez snahy zdokonalovat se nejen fyzicky, ale i duševně v morálce, etice i filosofii.

Genki Sudo

16. října 2007 v 19:09 | Martin |  videa

Masatoshi Nakayama

11. října 2007 v 14:30 | Martin |  mistři
MASATOSHI NAKAYAMA
Zakladatel Japan Karate Association a tvůrce pravidel pro volný zápas kumite
Japan Karate Association je v současnosti označována za formu tradičního pojetí karate-do. Po pravdě řečeno , není se čemu divit. JKA za dobu své více než 50 leté existence neučinila žádnou radikální změnu ve svém názoru na praktikování stylu shotokan ryu. Ortodoxně zachovává systém metodického řízení z honbu dojo v Tokiu a snad právě proto je JKA celosvětově ve svém praktikování karate do relativně jednotná.
Málokdo však ví, že v době svého založení byla JKA mnohými japonskými mistry shotokanu doslova zavrhována, protože si za svůj hlavní cíl vytkla vytvoření soutěžního systému karate do a umožnit tak vyznavačům karate do vzájemně se mezi sebou utkávat ve formě volného zápasu - jiu kumite.
Jedním ze zakladatelů a tvůrcem pravidel pro volný zápas byl žák Gichina Funakoshiho-Masatoshi Nakayama.
Masatoshi Nakayama se narodil roku 1913 v Tokiu v rodině vojenského lékaře, který byl pokračovatelem starého samurajského rodu učitelů šermu. Nakayama byl proto od dětství vychováván v duchu bushida. Když byl jeho otec služebně na Tchajwanu, mladý Nakayama začal studovat kendo a mnoho jiných druhů bojových umění . Do Tokia přišel studovat na přání svých rodičů medicínu , aby tak šel ve šlépějích svého otce i dědečka a stal se lékařem. Bez vědomí rodičů se však zapsal na univerzitu Takoshuku, kde se rozhodl studovat čínskou historii a jazyk. Na univerzitě Takoshuku začal od roku 1932 studovat karate pod vedením mistra Funakoshiho. Nakayamu fascinovala čínská kultura, ke které neodmyslitelně patří provozování různých druhů tradičních čínských bojových umění. V roce 1937 proto odcestoval na výměnný studijní pobyt do Pekingu , kde studoval na tamější univerzitě po dobu pěti let čínské druhy bojových umění.
Do Tokia se vrátil v roce 1946 a svou vlast našel ve zbídačeném stavu. Mnoho dojo byla zničeno válkou. Ve stejném roce zemřel syn Funakoshiho Yoshitaka. Sám mistr Funakoshi se vrátil z Okinawy, kam se uchýlil před hrůzami války, až roku 1948. Nakayama se pokusil jako jeden z prvních uvést opět do pohybu stagnující hnutí karate . Podařilo se mu znovu spojit některé bývalé žáky mistra Funakoshiho. Ve zmatku poválečných let ( bojová umění byla mezitím Japonsku zakázána ) podnikli společně několik pokusů, aby mohli opět karate vyučovat na univerzitách, což se podařilo v roce 1949, kdy byl zákaz odvolán. Ve stejném roce založil společně s mistry Obatou Isaoem a Nishiyamou Hidetakou Japan Karate Association, která si jako cíl své činnosti určila uvést karate do sportovní podoby a rozšířit ho do celého světa. Prvním vedoucím instruktorem JKA byl mistr Hidetaka Nishiyama, který se výrazně zasloužil o rozvoj JKA na japonských univerzitách.
V roce 1955, kdy po názorových neshodách opouští mistr Nishiyama JKA a posléze i samotné Japonsko , převzal Masatoshi Nakayama vedení této organizace. Vedoucím instruktorem JKA zůstal až do své smrti 15.dubna 1987.
Za dobu svého života patřil mistr Nishiyama ke skupině Funakoshiho žáků. Kteří prosazovali bojové pojetí karate. Díky japonské mentalitě té doby ho neuspokojovaly pouhé bojové aplikace kata bunkai, ale společně s ostatními naléhal na mistra Funakoshiho k vytvoření systému boje.
Proto se již od roku 1943 začalo s cvičením gohon kumite, sanbon kumite a kihon kumite. Sám Nakayama se pak podílel na vzniku jiu ippon kumite a jiu kumite. Masatoshi Nakayama byl autorem prvních pravidel pro uskutečnění volného zápasu a byl hlavním iniciátorem prvního otevřeného mistrovství karate v Japonsku, které se uskutečnilo v roce 1997.
Vítězstvím tohoto mistrovství se stal Nakayamův žák Hirokazu Kanazawa. Masatoshiho Nakayamu můžeme bez obav označit jako zakladatele bojového pojetí karate - karate jako sportu.

Mirko CroCop

10. října 2007 v 14:06 | Martin |  videa

Taekwondo korea tiger

6. října 2007 v 22:24 | Martin |  videa