Září 2007

K.O.

30. září 2007 v 12:57 | Martin |  videa

Hideo Ochi

29. září 2007 v 17:46 | Martin |  mistři
Hideo Ochi
SHIHAN HIDEO OCHI
Hlavní instruktor svazu JKA Karate Česká republika
Narozen : 28. února 1940
Technický stupeň: 8.Dan stylu Shotokan - ryu
Karate začal provozovat od 15. let při svých studiích na střední škole. Po skončení studia na střední škole nastoupil čtyřleté studium ekonomie na univerzitě TAKUSHOKU v Tokiu , kde si jako druhý obor zvolil tělovýchovu a sport. Na univerzitě se věnoval karate pod vedením pana Masatoshi Nakayamy, který byl na této škole profesorem. Zde také začal jako reprezentant universitního družstva sbírat své první zkušenosti v soutěžích karate. Po absolvování univerzity jej doporučil profesor Nakayama na dvouletý kurz instruktorů JKA, který pan Ochi ukončil v roce 1964.
Od roku 1970 začal na základě pověření vedoucího instruktora pana Nakayamy působit v SRN jako instruktor JKA pro Evropu.
Pan Ochi dále působil v SRN do roku 1993 jako vedoucí reprezentant Německého svazu karate ( DKV - Deutscher JKA - Karate Bund e. V . ), který slučoval několik názorově různých směrů uvnitř stylu Shotokan - ryu a také styly Gojuryu a Wado - ryu. Proto po několikaleté snaze založili stoupenci stylu JKA Shotokan Karate včele s panem Hideo Ochim samostatný německý svaz JKA ( DJKB - Deutscher JKA - Karate Bund e.V ), který oficiálně existuje od 1.ledna 1994. Zde působí pan Ochi jako hlavní instruktor a trenér reprezentace SRN této organizace dodnes.
V roce 1993 také pan Hideo Ochi podepsal tříletou smlouvu s Českým svazem karate ( ČSKe ) jako státní trenér reprezentace KATA. Po vypršení této smlouvy ji ČSKe s panem Hideo Ochim již neobnovil. To však již v České republice působil JKA Karate ČR ( od května 1995 ) , s nímž pan Ochi spolupracuje od počátku až do dnešní doby a tato spolupráce se neustále rozvíjí.
Ze široké škály úspěchů pana Ocháno jako závodníka uvádíme pouze ty z nejprestižnějších soutěží, kterou je OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ JAPONSKA ( mezi odborníky je ceněno více než MS! ):
1966
1. místo kata jednotlivci
1. místo Kumite jednotlivci ( BRH )
1967
2. místo Kata jednotlivci
1. místo Kumite jednotlivci ( BRH )
1968
3. místo Kata jednotlivci
2. místo Kumite jednotlivci ( BRH )
1969
1. místo Kata jednotlivci
3. místo Kumite jednotlivci ( BRH )
1976
1. místo Kata jednotlivci
1978
2. místo Kata jednotlivci
HIDEO OCHI V PRAZE
V sobotu 1. a v neděli 2. března 2003 se uskutečnil ve sportovní hale Slavie Praha ve Vršovicích ojedinělý seminář karate-do stylu shotokan ryu . Seminář vedl hlavní instruktor Českého svazu karate JKA pan Hideo Ochi - instruktor JKA World pověřený šířením stylu shotokan ryu pro Evropu.
Vzhledem k tomu, že sahan Ochi přijíždí uskutečnit svůj seminář do České republiky jedenkrát za rok , sešly se na semináři téměř dvě stovky vyznavačů stylu shotokan ryu , členů i nečlenů svazu JKA ČR z celé republiky. Účastníci semináře byli rozděleni do dvou skupin dle výše svých technických stupňů a v průběhu semináře absolvoval tři jedenapůlhodonové tréninky. Hideo Ochi si již tradičně připravil celý seminář tak, aby v jeho průběhu byl probrán rovnoměrně jak kihon - technika, tak kata - sestavy i kumite - zápas. V každé oblasti bylo účastníkům předáno několik dalších novinek, které zajisté rozšířily jejich znalost stylu. Charisma , které kolem sebe v průběhu semináře Shihan Ochi šířil, strhávalo účastníky semináře k maximální koncentraci a výkonnosti tak, že totálně propocená kimona na konci tréninku byla jakousi samozřejmostí. Nikdo si, ale nestěžoval a těšil se na další trénink. Pravdou je, že trénování s Ochim dodává účastníkům semináře kromě fyzického vypětí a rozšíření znalostí v karate ještě jakýsi druh životní energie či optimismu, který kolem sebe Shihan stále šíří, a to ať dojo, či mimo ně.
Letošní seminář měl punc ještě jedné výjimečnosti. Bylo tomu právě deset let, kdy shihan Ochi oficiálně začal řídit rozvoj shotokanu v České republice. Každý , kdo sleduje úspěchy Českého svazu karate JKA na mezinárodním poli, zajisté potvrdí, že to byla spolupráce plodná. Věřím , že my všichni, kteří víme , že zdokonalovat se v karate-do je celoživotní úkol, si přejeme, aby tato spolupráce se shihanem Ochim trvala minimálně dalších deset let.

Bruce Lee-video

25. září 2007 v 20:47 | Martin |  videa

Kyuzo Mifume

25. září 2007 v 16:57 | Martin |  mistři
KYOZU MIFUNE
Kyozu Mifune byl největší legendou judo hned po zakladateli Jigoru Kanovi. Narodil se roku 1884, do Kodokanu nastoupil ve svých necelých 20 letech a zůstal členem až do své smrti v roce 1965. Rychlost, se kterou zvládl techniky judo, odpovídá prudkosti jeho vzestupu. Nejvyšší stupeň , 10 dan., získal v roce 1945 a před svou smrtí v roce 1965 byl jediným žijícím 10.danem na světě.
Jeho obrovský přínos do světa judo byl především v tom, že dokázal základní principy, které dnes většina judistů urputně popírá . A sice- převahu vybroušené techniky nad silou a hmotností Mifune vážil okolo 50kg a přesto bez problémů házel více než stokilovými soupeři. Ale pozor: ne při nácviku technik, nýbrž v randori! Jeho oblíbenými technikami byly takové, o kterých dnešní sportovní judisté tvrdí, že jsou nepoužitelné v zápase. Sumi-otoshi, O- guruma či Yoko-wakarw byly v jeho repertoáru naprosto běžně používány. Na filmových záznamech z doby, kdy mu již bylo 70.let, je zachycen při randori s mladými ( mimochodem velmi urostlými) bělochy, a kdo tyto záznamy viděl ví, že si tito Goliášové ani neškrtli. On dokazoval, že to jde!
Bojová umění, pokud se tak říkajíc vezmou za správný konec, vychovávají z cvičence po všech stránkách lepšího člověka jako jedince i člena společnosti. Mifune sensei o tomto aspektu říká:
Abychom zvládli vlastní techniky, měla by jako první přijít mentální vyspělost. Osvojení si technické potřeby pečlivosti, skromnosti , slušnosti , svobodné a pozorné mysli. Jinými slovy , člověk by měl dělat maximum toho, co je v jeho silách, nic míň . Z vlastní zkušenosti vím, že cvičení judo přináší zenový efekt na mysl. Mifune sensei vytvořil základní pravidla, kterými nám připomíná toto propojení fyzického mentálního světa při cvičení budó, judo nevyjímaje:
  1. Neměj ve své mysli nepravost
Nepoctivost a klam nepřinesou vnitřní klid potřebný pro cvičení judo.
  1. Neztrácej sebedůvěru
Uč se jednat celým svým srdcem, bez váhání. Prokazuj úctu cvičení judo a měj ji stále na mysli.
  1. Drž rovnováhu
Těžiště následuje pohyby těla. Těžiště je nejdůležitějším prvkem v udržování stability. Jestliže ho ztratíme, tělo je přirozeně nestabilní. Tudíž udržuj svou mysl tak, aby tvé tělo bylo stále stabilní.
  1. Používej svou sílu účinně
Minimalizuj použití síly při rychlých pohybech těla. Uvědom si, že to, co je nazýváno klidem a pohybem , není nic jiného než nekonečně se opakující proces.
  1. Nepřerušuj trénink
Zvládnutí judo nemůže být dosáhnuto v krátkém čase. Jelikož dovednost závisí na používání ducha a těla, je stálý trénink nezbytný.
  1. Buď pokorný
Budeš-li zaměřený na sebe, postavíš si okolo sebe zeď a ztratíš svou svobodu. Budeš-li pokorným v přípravě na okamžik, budeš určitě lépe schopen ho posoudit a porozumět mu. V zápase budeš schopen určit slabé místo soupeře a snadno jo také dostat pod kontrolu
Kauzo Mifune byl aktivní i mimo tatami. Byl stálým členem Poradenské skupiny Kodokan Dojo, stál v čele instruktorů Kodakanu, v roce 1964 mu japonská vláda udělila Řád vycházejícího slunce ( byl první osobou takto oceněnou za svého života ) a byl spoluzakladatelem organizace Kokusai Budoin ( MAF - International Martial Arts Federation ) , jež má úkol šířit japonské budó ve své původní , nezreferované formě. Kokusai Budoin slaví letos 50.let od svého založení a při této příležitosti se koncem října konal v německém Duesseldorfu velký seminář, kde současní přední japonští mistři budou vyučovali judo, aikido, karate, ju-jutsu a iaido.
Kauzo Mifune však nepřímo pronikl i do naší země. Jak? Sensei Vladimír Lorenz, 7 dan, se totiž u něj učil v době svého pobytu v Japonsku. Rád na svého učitele vzpomíná i po tak dlouhé době, když ve svých 77 letech stále ještě vyučuje v Praze a Hradci Králové. Bohužel mistr Lorenz je pouze světlá výjimka ve světě českého judo. Ostatní jakoby zapomněli na odkaz Igora Kana Kauza Mifuneho a dalších velkých osobností. Dnes u nás nositelé 3,4 i vyšších danů neznají kata, neumějí sebeobranu - nedílnou součást judo, nezajímají se o historii svého stylu a nacvičují pouze několik málo základních technik na závody. Vysoce postavení trenéři ve výcvikových střediscích vrcholového sportu často neznají základní principy, neovládají techniky z vyšších skupin Gokyo a prosazující sílu a vytrvalost před technikou. Opustili cestu a sledují pouze pomíjivý cíl.
Proto tvrdím, že je ten správný čas na renesanci. Se senseiem Vladimírem Lorenzem jsme založili Spolek pro renesanci judo, jenž má úkol vzkřísit judo úžasné bojové umění, které vychovává naši mládež a dospělé, ale i udržuje zdraví starších cvičencům. Snažíme se kráčet ve šlépějích starých mistrů, kterých je čím dál míň. Ale jsou, stále ještě jsou. Já toho svého našel…

Profily držitelů 10.DANů

23. září 2007 v 14:08 | Martin
10. dan je největší stupeň ve světě JUDO. Od 6.danu výše může adept nosit pás červenobílé barvy a držitel 10. danu pás červený. Ale praxe je taková, že se běžné tréninky či zápasy nosí černé obi na ukázky či slavnosti obi červenobílé, resp. Červené. Co se týče dospělých držitelů žákovských stupňů kyu , ti si obi neobarvují v Japonsku vůbec ( jen občas můžete vidět obi hnědé barvy ) . Pastelové barvy pro stupně kyu jsou totiž záležitostí pouze dětí a mládeže. Dnes si něco povíme o judistech, kteří dosáhli na stupeň nejvyšší.
KYUZO MIFUNE ( 1884 - 1965 )
Už jsme o něm psali…
KUNISABURO IIZUKA ) 1875 - 1958 )
Vstoupil do Kodokanu v roce 1891 a byl oceněn 10.danem v roce 1946. Jako mladík byl dychtivý cestovat do zahraničí, ale v roce 1906 byl požádán, aby se stal instruktorem na Keňo ( nejstarší soukromá univerzita v Japonsku ) a zůstal zde více než 50 let věnujíc celý svůj život práci. Byl členem jak Rady Kodokanu, tak poradenské skupiny.
KAICHIRO SAMURA ( 1880 - 1964 )
Jeden ze dvou nejdéle žijících 10.danů, vstoupil do Kodokanu v roce 1898 a 10.dan získal v roce 1948. V roce 1899 se stal hlavou judo sekce Butokkai a později rozsáhle cestoval vyučujíc na školách a policejních odděleních. V roce 1931 začal vyučovat v kodokanu a byl členem poradenské skupiny dojo.
HIDEKAZU NAGAOOKA ( 1876 - 1952 )
Přišel ze svého rodiště Okayama ve věku 16.let vyhledat shihana. Vstoupil do Kodokanu v roce 1893 a cvičil tak usilovně, že se o něm říkalo: Technika je Sutemi, člověk je Nagaoka. Mnoho jeho zápasů je stále předmětem nesčetných vzpomínek . Všechno jeho úsilí proudilo do tréninku mladých učitelů a on byl jednou z nejslavnějších podpor prezidenta Kodokanu. Udělal mnoho pro získání bezpečné poezie Kodokanu, které se dnes těší. Na 10.dan byl povýšen v roce 1937.
YOSHIAKI YAMASHITA ( 1865 - 1935 )
Shihanův asistent z velmi raných dob Kodokanu, je jedním z nejslavnějších jmen v judo. Vstoupil do Kodokanu v roce 1884 a získal imponující reputaci díky zápasu se silným mužem z jiné školy ju jutsu během období Mekiji . Později odešel do Spojených států, kde učil judo prezidenta Theodora Roosevelta a společně prožili pestrý život. Jigoro Kano mu udělil první 10.dan, a to po jeho smrti 26.10.1935.
HAJIME ISOGAI ( 1871 - 1947 )
Vstoupil do Kodokanu v roce 1891 a pod Jigoro Kanem cvičil pilně a neúnavně. V roce 1899 byl vybrán, aby šel do Butokkai v Kjótu, kde pracoval po mnoho let. Zde šířil Judo a trénoval mladé učitele. V roce 1937 mu byl udělen 10. dan a je považován za jednu z největších postav Kansas Judo ( Kansas je středozápadní část na Honsů, hlavním ostrově Japonska ).
SUMIAUKI KOTANY ( 1903 - 1991 )
Obdržel 10. dan v dubnu 1984. Byl jedním z přímých žáků Jigoro Kana a teprve 7. mužem , který obdržel 10. dan za svého života. Byl velmi aktivní v propagování judo po celém světě a byl hlavním instruktorem zahraničního oddělení Kodokanu po mnoho let.Byl nejvýše oceněným úředníkem Kodokanu a také byl viceprezidentem Celojaponské federace judo. Během jeho studentských let by nejraději bojoval se všemi silnými a úspěšnými judisty, aby se jich mohl, alespoň dotknout, než by se vyhnul porážce, o které věděl, že bude následovat. Být od nich hozen , znehybněn či škrcen pro něj nebylo nic jiného než požitek. To , co vážně uznával , byla praxe. Zemřel v říjnu 1991.
SHOTARO TABATA ( 1881 - 1950 )
Vstoupil do Kodokanu v roce 1900 a 10. dan mu byl udělen v roce 1948. Od roku 1905 vyučoval v Butokkai v Kjótu, kde vytrénoval mnoho nových instruktorů a významně přispěl k rozvoji a šíření juda. Společně s Isogaiem obsadil zvláštní místo v Kansas Judo.
KATARO OKANO ( 1885 - 1967 )
Okano se narodil v dubnu 1885. Stal se 9. mužem oceněným 10. danem po své smrti 2. června 1967. Byl prvním absolventem Budo Sermon - Gakko ( škola bojových umění ) a stal se shihanem v 6. okajamské vyšší škole a okajamské policii. Jeho bojové techniky byly jedny z nejlepších ve světě judo tehdejší doby.
MATSUTARO SHORIKI ( 1885 - 1969 )
Narozen 11. dubna 1885 v prefektuře Tojama, vystudoval na střední škole Takaoka, 4. národní vyšší škole a Univerzitě Tokyo Imperiál. Ředitel Sekce policejních záležitostí na Metropolní policejní radě, prezident japonských novin Yomiuri Shimbunsha a později jejich majitel. Jmenovaný člen Sněmovny lordů a zvolený člen Sněmovny reprezentantů. Založil první komerční TV stanici Nippon Television Network Corporation. Odstartoval profil baseball v Japonsku a přispěl k jeho rozvoji. Předseda Nippon Budokan , prezident národní Dietmanový federace judo, atd. Je jediným neprofesionálním držitelem 10. danu v historii Kodokanu . Byl povýšen po své smrti 9.10.1969.
TAMIO KURIHARA ( 1896 - 1979 )
Kurihara se narodil v květnu 1896. Stal se 11 osobou povýšenou na 10. dan posvé smrti. Vystudoval školu bojových umění Kjótó Budó Semnmon Gakko a stal se shihanem na 3. kjótské vyšší škole. Jedním z jeho působivých souborů bylo finále závodu O císařský pohár v roce 1926, kde stanul proti jednomu z mladých vynořivších se silných závodníků jménem Ushiyima Tacukuma, což byl 26 letý držitel 5.danu. Zvítězil po těžkém souboji a získal tak titul.
SHOZO NAKANO ( 1888 - 1977 )
Nakano se narodil v lednu 1888. Byl povýšen na 10.dan po své smrti 22. prosince 1977. Stal se instruktorem ny tokyjské lékařské univerzitě Ikashika. Energicky propagoval Kodokan Judo do světa. Jeho uchi-mata byla velmi známá. Říkával: Mojí strategií je nechat soupeře, aby mne uchopil svým oblíbeným způsobem. Pak já najdu svou vlastní cestu, jak ho hodit.

Mike Tyson-knockout clips

21. září 2007 v 22:22 | Martin |  videa

Buakaw

21. září 2007 v 22:18 | Martin |  videa

Bruce Lee

21. září 2007 v 19:14 | Martin |  videa

Serkan Yilmaz-taekwondo fighter

19. září 2007 v 14:17 | Martin |  videa

Tony Jaa-Tom Yum Goong

18. září 2007 v 15:59 | Martin |  videa

Mike Tyson

18. září 2007 v 15:55 | Martin |  Box
Mike Tyson (Kanibal,zabiák)
"Železný" MIKE TYSON. Podle jedněch nejlepší boxer od dob Muhammada Aliho. Podle druhých nebezpečný psychopat ohrožující nejen soupeře uvnitř ringu. Proslul svými údery, počtem vyhraných zápasů, ale také znásilněním, pokousáním protivníka a přestupem na muslimskou víru. To je Mike Tyson, zvíře uprostřed ringu.


Michael Gerard Tyson se narodil 30. června 1966 v newyorském Brooklynu. Po problémech se zákonem byl vyloučen ze střední školy a pro svou nápravu zvolil boxerskou školu trenéra Cus D´Matoa. Trenér Cus si okamžitě všiml potenciálu a talentu dřímajícího v jeho problematickém dítku a poznal, co vše může tento mladík dokázat, dostane-li se mu odpovídajícího tréninku.
Pod Cusiho vedením se Mike Tyson stal nejžhavějším kandidátem na titul v supertěžké váze. Pak však přišla tragická smrt trenéra Cusiho, jenž podlehl zápalu plic. Pro Mika to byla těžká rána. Nevzdal se však a pokračoval ve své cestě za titulem pod trenérem Kevinem Rooneym a pod manažerským vedením známého promotéra Dona Kinga.
sport_box_mike_tyson
Vláda a pád jednoho agresivního muže
Už 22. listopadu 1986 se stal nejmladším šampiónem supertěžké váhy v historii (bylo mu v té době 20 let a 144 dní), když v boji o titul WBC ve druhém kole knokautoval Trevora Berbicka. Poté vybojoval i tituly WBA a IBF, předtím však musel pokořit Jamese Smitha, resp. Tony Tuckera. Tato vítězství udělala z Mika Tysona největšího šampióna bez rozdílu vah od dob Leona Spinkse.
V té době Tyson vládl světovému boxu a snadno porážel všechny vyzyvatele. Ke konci roku 1988 se Mike dostal do sporu s trenérem Rooneym kvůli své tehdejší ženě, herečce Robin Givensové. Nikoho tedy nepřekvapilo, že následný souboj proti Franku Brunovi v únoru 1989 byl první, který Mike neabsolvoval pod Rooneyho dohledem a taktéž byl prvním soubojem, kdy pozoruhodně vrávoral po ranách soupeře.
sport_box_mike_tyson
Místo duelu s Holyfieldem musel do chládku
Tyson brzy ztratil titul šampióna bez rozdílu vah (v únoru 1990), když byl knokautován od Bustera Douglase v jedenáctém kole lítého souboje. Vítězství Douglase se stalo největším šokem v historii boxu. Železný Mike, odhodlaný znovu získat své pocty, vstoupil opět do ringu pln pomstychtivosti. V rychlém sledu odmítl vyzyvatele Henry Tillmana, Alexe Stewarta a Donovana "břitvu" Ruddocka.
O titul se totiž chtěl utkat jedině s Evanderem Holyfieldem. Souboj však zrušilo obvinění za znásilnění, jehož se měl dopustit v Indianě. Brzy poté byl usvědčen a odsouzen k šesti letům ve státní věznici. Jeden z největších talentů boxu se zdál promrhán.
sport_box_mike_tyson_zvire
V ranních hodinách březnového dne roku 1995 se otevřela brána věznice a Mike se konečně mohl nadechnout vzduchu, jenž nebyl filtrován zamřížovanými okny věznice. Sportovní svět začal spekulovat, jaká bude budoucnost bývalého šampióna. Ten dlouho neotálel a o měsíc později již byl v plném tréninku, rozhodnut získat zpět titul, co mu unikl v devadesátém.
Skandály a skandály - za jedno hryznutí pokuta tři milióny dolarů
V prvním zápase po svém návratu snadno porazil Petera McNeeleyho, který se ocitl na zemi už po patnácti vteřinách boje a nakonec došlo, ke štestí McNeeleyho, k technickému KO. Mike se však tímto hladkým vítězstvím nenechal ukolébat a 16. března 1996 opět získal titul WBC, když porazil Angličana Bustera Mathise Jr. Další v řadě protivníků byl Bruce Seldon, se kterým taktéž neztrácel čas a po jeho porážce se mohl pochlubit titulem WBA. Aby však mohl završit svůj návrat, musel porazit Evandera Holyfielda, držitele titulu IBF.
Holyfield se však stal pro Tysona nepřekonatelnou překážkou, 9. listopadu 1996 ho porazil v jedenáctém kole a pohřbil tak jeho naděje na velkolepý návrat do profesionálního ringu. Tyson se však nechtěl jen tak vzdát a opět nastoupil proti Holyfieldovi 28. června 1997.
A nastaly jeho problémy. Nemohl se smířit s vývojem zápasu, jenž se nevyvíjel podle jeho představ a soupeři ukousl kus ucha. V profesionálním ringu věc nevídaná, diskvalifikace, 16 měsíců bez licence a tři milióny dolarů pokuta. Za jedno kousnutí trest k nepřehlédnutí.
sport_box_mike_tyson_zvire
Lennoxe Lewise pro změnu kousnul do nohy
A to tu ještě nebyl Lennox Lewis - pozdější držitel titulů WBC a IBF. Tohoto boxera napadl ještě před zápasem na tiskové konferenci a v nastalé mele ho kousl do nohy. Lewis se pak nechal dokonce očkovat proti tetanu. Historka k pousmání. Nevadská sportovní komise však po tomto incidentu nedala Tysonovi povolení boxovat s Lewisem v Las Vegas a zápas se tak nekonal.
O střetnutí tedy projevilo zájem Los Angeles, JAR a Dánsko, Lewis však s Tysonem odmítl zápasit s poukazem na to, že jeho sok je nemocný člověk. Nakonec k souboji přece jen došlo a Mike musel spolknout další hořkou porážku, když ho Lewis letos v červnu knokautoval v osmém kole.

Taekwondo WTF-video

17. září 2007 v 17:42 | Martin |  videa

Tony Jaa

11. září 2007 v 21:34 | Martin |  herci
Tony Jaa(pravým jménem Phanom Yeerum)se narodil 5.února 1976 blízko města Surin v severovýchdním Thajsku.Je třetím ze čtyř dětí rýžových farmářů a chovatelů slonů.Malý Phanom pomáhal se slony a měl ve zvyku na nich každý den jezdit.
Během svého dětství si našel i další zábavu,sledování filmů s Jackie Chanem a Brucem Lee.Phanom byl ochoten jít třeba deset kilometrů pěšky,jen aby se podíval na jejich film."Bruce Lee a Jackie Chan můžou za to,že jsem se stal hercem",tvrdí dnes Tony.
Tony začal tvrdě trénovat,aby se stal šampionem.Trénoval každý den ráno i po návratu ze školy.Jeho otec,bývalý boxer,ho vycvičil v thajském národním sportu Muay Thai,a nakonec byl Tony přijat na školu Koku Klang Wittayakok v Surinu.Tam se seznámil s Pannou Rittikraim,který se stal jeho trenérem a mistrem.
Když bylo Tonymu patnáct,doporučil ho Panna ke studiu na Mahamarakamské Universitě,která se specializovala na výuku bojových umění.Tony se zde naučil Tae-Kwon-Do,Muay Thai,šerm,aikido,Krabi Krabong,Judo a mnoho dlaších věcí.
Po rocích tvrdé práce začal Tony pracovat jako kaskadér(například dubloval Robina Shuea v Mortal Kombat 2).V jednom z filmů si ho všiml režisér Prachyia Pinkaew a obsadil ho do hlavní role ve svém připravovaném projektu Ong-Bak.
Ong-Bak měl obrovský úspěch a proslavi Tonyho po celém světě.


Jean-Claude Van Damme

7. září 2007 v 21:57 | Martin |  herci
Matka pracovala jako prodavačka. V dětství patřil k tělesně slabším žákům a vrstevníci mu proto často ubližovali. Otec, který vlastnil obchod se smíšeným zbožím, ho jako jedenáctiletého zapsal do baletního kurzu a svěřil do péče karatistickému trenérovi Williamu Devalovi, který mu poskytl takovou sportovní průpravu, že se 1978 stal profesionálním evropským mistrem střední váhy v karate.

Založil pak v Bruselu vlastní sportovní klub The California Gym, kde se věnoval výuce východních bojových umění. Po svém hereckém debutu ve francouzském film. dramatu Ulice barbarů (r. G. Béhat) se rozhodl pro hereckou dráhu. 1982 odjel do Spojených států, kde se bez pracovního povolení a nepatrné znalosti angličtiny živil jako řidič limuzíny, vyhazovač, osobní strážce, cvičitel aerobicu a učitel asijských bojových technik.

Po několika menších rolích v druhořadých dobrodružných filmech ho angažoval producent Menahem Golan do akčního snímku Krvavý sport (r. N. Arnold), díky jehož úspěšnému uvedení se J.-C. Van D. dostal do širšího diváckého povědomí. Přestože jeho herecké schopnosti zdaleka nedosahují kvalit jeho sportovních výkonů, zařadil se během 90. let spolu se Sylvesterem Stallonem, Arnoldem Schwarzeneggerem a Dolphem Lundgrenem mezi nejoblíbenější a komerčně nejúspěšnější představitele svalnatých bojovníků z akčních thrillerů.

S tím, jak se zvyšoval rozpočet filmů, i jeho hrdinové procházeli stále spektakulárnějšími osudy, příběhy se často odehrávaly v exotických prostředích, a někdy dokonce nabyly podobu brutální sci-fi fantazie: znovuoživený vietnamský veterán Luc Devreux, který si jako příslušník elitní jednotky vyřizuje účty se svým někdejším psychopatickým nadřízeným (Dolph Lundgren), ve sci-fi thrilleru Univerzální voják (r. R. Emmerich); agent tajné vládní agentury Max Walker, střežící tajemství stroje času, v akční sci-fi Timecop (r. P. Hyams).

Odvážil se přijmout dvojroli navzájem si podobných, ale mravně protikladných sourozenců Chada a Alexe Wagnerových, kteří ve filmu Dvojitý zásah (r. Sh. Lettich) proti sobě vedou urputné bitky. Pokud se pokusil svému hrdinovi dodat méně supermanské rysy, dokonce jej zlidštit, vycházela mu spíše nezamýšlená karikatura: uprchlý trestanec Sam Gillen, který se ujme osamělé mladé ženy (Rosanna Arquetteová), ohrožované nájemnými zabijáky, ve filmu Není úniku (r. R. Harmon).

V roce 1995 se postavil poprvé také za kameru jako režisér filmu The Quest - Souboj cti jako Christopher Dubois , který s přáteli okrade místního mafiána a na útěku před jeho zabijáky se omylem ocitne na palubě lodi pašeráků zbraní. Ti se ho chtějí zbavit, ale před smrtí v zubech žraloků ho zachrání útok pirátů vedených elegantním lupičem Dobbsem. Chris se k pirátům přidá spolu s nimi pokračuje v cestě v naději, že se dostane zpět do New Yorku. Dobbds ho však vysadí na siamském ostrově, kde prodá svůj lup starému zákazníkovi, mistrovi bojových umění Khaovi. Ten si všimne jeho dovednosti, pokud jde o bojová umění a zařadí ho mezi své svěřence. O půl roku později se Chris opět setká s Dobbsem a požádá ho, aby mu pomohl dostat se do tibetského kláštera, kde se má konat velký turnaj v bojovém umění. Sjíždí se na něj zápasníci celého světa a hlavní cenou má být velká socha draka, celá z ryzího zlata. Dobbs souhlasí, ale protože nevěří v Chrisovo vítězství, vmyslí si vlastní plán, jak se zlaté sošky zmocnit. A zatímco on připravuje drzou loupež, Chris Dubois se řadou soubojů propracovává do finálového střetnutí, kde na něj čeká brutální zabiják, mongolský válečník Khan.Po prvním manželství s Mexičankou Gladys Portugesovou (známá přebornice ženské kulturistiky), z něhož má dvě děti (Christopher a Bianka), se 1994 oženil s Darcy Le Pierovou, s níž má syna Nicholase.

V pol. listopadu 1995 navštívil Prahu, aby se zúčastnil jako čestný předseda Světové federace kickboxu (ISKA) v hotelu Hilton utkání o titul mistra světa v kickboxu a předal vítězi (shodou okolností jeho krajanovi Azizi Khatonovi) zlacený pohár

Buakaw Por. Pramuk

6. září 2007 v 21:38 | Martin |  videa


K-1 Valetudo

5. září 2007 v 14:55 | Martin |  videa